Văn phòng đại diện hoạt động không còn hiệu quả hay không cần thiết cho việc phát triển cho doanh nghiệp nữa thì thường lựa chọn giải thể văn phòng đại diện để giảm thiểu chi phí.

Giải thể văn phòng đại diện

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động dựa theo quyết định của chính doanh nghiệp đó, hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vậy thủ tục giải thể văn phòng đại diện ra sao? 

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện như thế nào? 

Thủ tục bên cơ quan thuế có phức tạp hay không?

Giải thể công ty, chi nhánh, VPĐD
Tư vấn giải thể công ty, chấm dứt HĐ  Tuỳ vào tình hình thực tế công ty  Liên hệ để được báo giá
Trả giấy phép kinh doanh của công ty
Trả con dấu tròn
Xin xác nhận chưa khắc con dấu (đối với chi nhánh công ty, VPĐD không sử dụng con dấu tròn)
Nhận kết quả hoàn tất giải thể công ty

Thủ tục Giải thể Văn phòng đại diện tại Bình Dương của Hoàng Nam sẽ giúp Doanh nghiệp xử lý mọi vấn đề trong thời gian sớm nhất, tiết kiệm chi phí nhất.

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

 • Văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; người đứng đầu văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực; chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÌNH DƯƠNG

Quy trình chi tiết khi thực hiện công việc giải thể văn phòng đại diện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ khóa mã số thuế văn phòng đại diện.

 • Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế – mẫu 24/ĐK-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện.
 • Giấy đăng ký mã số thuế bản chính ( nếu có).
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (bản sao).

Bước 2: Làm thủ tục trả dấu hoặc làm xác nhận không sử dụng dấu (nếu có)

 • Văn bản xin trả dấu/xác nhận không sử dụng dấu.
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Con dấu và giấy đăng ký mẫu con dấu bản chính ( trường hợp trả con dấu).

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

 • Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (Mẫu tham khảo – thuộc Phụ lục II – 22, thông tư 20/2015/ TT – BKHDT)
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện(nếu có).
 • Danh sách người lao động cũng như quyền lợi tương ứng của người lao động trong VPĐD 
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Con dấu văn phòng đại diện (nếu có).
 • Danh sách các chủ nợ cũng như số nợ chưa thực hiện thanh toán (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao (nếu có)

HOÀNG NAM LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn, soạn thảo toàn bộ hồ sơ, thủ tục cần thiết
 • Gửi hồ sơ và hướng dẫn Quý doanh nghiệp ký, đóng dấu
 • Nhận hồ sơ từ Quý doanh nghiệp gửi và tiến hành nộp hồ sơ lên cơ quan Nhà nước.
 • Thủ tục hủy con dấu.
 • Tiếp nhận kết quả xử lý, thông báo/gửi kết quả đến Quý doanh nghiệp

Với quy trình nhanh, gọn, đầy đủ thủ tục theo quy định, HOÀNG NAM đại diện Quý doanh nghiệp đi lại, thực hiện các thủ tục với chi phí và thời gian tốt nhất.

HOÀNG NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 35/5C5 Đường N13, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 091.888.3179

Email: cskh@hoangnambinhduong.com

Website: https://hoangnambinhduong.com/