DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT LÀ GÌ? CHỊU MỨC THUẾ SUẤT NHƯ THẾ NÀO?

Các Doanh Nghiệp Chế Xuất EPE (Enterprise Processing Export, viết tắt là EPE) là gì? Giấy chứng nhận doanh nghiệp chế xuất có khác gì với những hình thức công ty khác không? Điều kiện, ưu đãi, chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất? Thủ tục thuế quan, thuế GTGT hàng hoá, thủ tục…